Sangvinikerne - konserter og turer 1988 og 89

Sangvinikerne, blandet kor fra Hønefoss (nedlagt) var i 1988 på tur til Arvika i Sverige. Her er vår entré med "Brurmarsj frå ...". Nora leder flokken inn :-).

 

http://www.youtube.com/watch?v=VQJmWZpN-2I


KORNSIRKLER - visittkort fra det ukjente...prisbelønnet dokumentar på DVD

Kornsirkler-cover-VHS
Terje Toftenes, regissøren av dokumentarfilmen KORNSIRKLER  - visittkort fra det ukjente..., mottok nylig filmprisen The EBE AWARD - i to forskjellige klasser - på "The  Annual international UFO-Convention and Filmfestival" i Laughlin, Nevada, USA. Konferansen fant sted den  3-5. mars i år.

Dokumentaren er en ærlig, modig og forbløffende film.  Anbefales på det sterkeste av Norsk Kornsirkelgruppe!

Dokumentaren gir en bred presentasjon av det fysiske fenomenet, historikken, samt forskningen rundt det. Filmen stiller også spørsmålene:

- hva er dette?
- hvem eller hva står  bak?
- hva er meningen?

Sentrale mennesker i det internasjonale kornsirkel-miljøet kommer med sine betraktninger. Vi får også høre øyenvitne-skildringer og se filmkutt som viser fenomenet oppstå.
 
Bestilling:
Bestilles ved henvendelse til mailadresse: terje@toftenes.no


Pris: Pris kr. 250.- kr. + porto.
DVD-versjonen er en utvidet versjon på 71 min.
Faktura/giro medfølger, som kan betales på nettbank eller i bank.

Filmen gikk på TVN i påsken 2006 - LØP OG KJØP!!!

For mer informasjon om fenomenet anbefales den norske siden www.kornsirkler.org. Der finnes også linker til andre sider. Det finnes også en norsk bok om kornsirkler som kan kjøpes der.

De første kornsirkler på våre breddegrader (England, EU) dukker ofte opp i slutten av mai. Høysesongen er i juli/august. Følg også med på www.cropcircleconnector.comWingmakers - les boken som er mer spennende enn Da Vinci koden!

Wingmakers - The Ancient
Arrow ProjectBoken "Ancient Arrow Project" er en "konstruert fortelling" som beskriver hvordan  "Ancient Arrow site" ble funnet i en avsidesliggende region i nordre New Mexico i 1972.  Her ble det på forundelig vis oppdaget huler med en rekke uvanlige gjenstander og piktogrammer inne i en obskurt formet dalkløft - et funn som raskt ble satt i sammenheng med utenomjordisk aktivitet. (Wingmakers)

I den "konstruerte fortellingen", er personer og steder selsagt er oppdiktet,  men den gir imidlertid et riktig bilde av de faktiske hendelser, og hvikle instanser og statmakter som står bak hemmeligholdelsen.

Wingmakers hovedsider ligger kun de første 8 kapitlene ute, men du finner hele boken på sidene til Freedom Digital Library.

Boken er mer spennende en Da Vinci koden og gir deg absolutt lyst til å gå inn i det omfattende materialet.

Wingmakers - den største arkeologiske oppdagelse i nyere tid.

Wingmakers_chamber-23Etter å ha lest de inspirerende intervjuene som avhopperen Dr. Jamisson Neruda gav til journalisten Sara i 1997, er det helt klart for meg at det som står beskrevet her vil få stor betydning for alle mennesker på jorden i tiden som kommer.

Det høres nesten utrolig ut ikke sant?  Og hvordan kan jeg være så sikker på det?  Det er bare det at "noe" sier meg at her står vi med opplysninger som vil føre til at vi finner nøkkelen til menneskehetens store gåte:  "Hvem er vi, hvorfor er vi her og hvor går vi"

Hvor skal man fortsette å grave seg ned i dette fantastisk spennende stoffet etter at dere har lest innledningen som er oversatt til norsk i det første innlegget mitt her: The WingMakers - Tidsreisende fra vår egen fremtid?

Jeg valgte å lese de 4 intervjuene med Dr. Neruda som er lagt ut på Wingmakers hjemmesider - downloads.

Ellers finnes det ganske mange nettsteder med stoff om Wingmakers og flere forum om emnet.  De engelske sidene er oversiktlige og fine.  Du kan også laste ned e-boken: The Ancient Arrow Project (koster en 50-lapp) som er skrevet som en slags novelle.  Dette gjør stoffet lenklere å tilegne seg.

Her er endel sider jeg har funnet frem til:

Netsider: 
http://galactic2.net/neti/ufonytt/wingmakers.html (oversatt til norsk - start med denne)
http://www.wingmakers.co.uk/ (engelske sider - meget oversiktlige og fine)
http://www.wingmakers.com
(de amerikanske sidene)
http://home.xtra.co.nz/hosts/Wingmakers/Contents.html (sidene i New Zealand)
http://www.Lyricus.org/ (filosofien)
http://digilander.libero.it/wmaker/ (om musikken)
http://www.bibliotecapleyades.net/time_travel/esp_ciencia_timetravel09b.htm (From the Desk of Jeremy Sauthers, Ph.D.Director of Special Projects, ACIO)

Forum:
http://forum.wingmakers.co.uk/index.php (forum UK)
http://wingmakers.net/forum/index.php? (fourm US)

Diverse:


Konspirasjonsteorier - røyk uten ild?

KonspirasjonsteorierMange tror at den verden vi kjenner, er en illusjon. At makthaverne ut fra skumle motiver fortier eller fordreier virkeligheten.

Tror du for eksempel at:
  • det er tilfeldig at:vi fortsatt kjører rundt med biler som går på fosile drivstoff som forurenser atmosfæren
  • det er tilfeldig at:de siste 25 presidentene i USA er i "slekt" på en eller annen måte
  • det er tilfeldig at:man ikke greier å få bukt med narkotikasyndikatene i verden
  • de klimaforandringene vi ser nå ikke er menneskeskapt
  • at angrepet på Tvillingtårnene i New York 11.september ikke ble isenesatt av krefter innenfra
  • det ikke er noe i det at det holdes hemmelig for almenheten at vi i årtider har samarbeidet med utenomjordiske vesner om både teknologi og medisin
Illustrert Vitenskap har hatt en artikkelserie om emnet i det siste - noe som jeg syns er ganske interessant.  Det viser at ting begynner å komme opp til overflaten - de skjulte makthaverne begynner å miste grepet.

Illustrert Vitenskap skriver videre: "
I konspirasjonsteorienes verden eksisterer ikke tilfeldighetene. Alt har en årsak, og alle begivenheter finner sted fordi noen har en bestemt hensikt med dem. En konspirasjonsteori byr på en annerledes og enklere forklaring på store hendelser. I stedet for de offisielle rapportene om for eksempel drapet på Kennedy, aidsutbruddet i 1980-årene og terrorangrepet 11. september, utpeker konspirasjonsteoretikerne personer eller institusjoner som påstås å stå bak hendelsen og dra nytte av den.

Fra primært å være et amerikansk fenomen har konspirasjonsteoriene i de siste årtiene spredt seg til Europa. Drapet på Olof Palme og prinsesse Dianas død er bare to eksempler på voldsomme begivenheter som vi ifølge mange konspirasjonsteoretikere aldri har fått høre den hele og fulle sannheten om.


Det er blitt sagt at konspirasjonsteoriene er det lille menneskets forklaring på en kompleks verden som tilsynelatende er uten sammenheng og med hendelser som har mange og uoversiktlige årsaker. Tanken på at ”noen står bak”, er en reaksjon på den utålelige tilfeldigheten som ofte benyttes som naturvitenskapens forklaring på verden. For jo mer komplisert den tekniske, politiske og økonomiske utviklingen har gjort samfunnet vårt, desto mer tilbøyelig er enkelte mennesker til å gi opp å forstå komplekse og ugjennomskuelige sammenhenger, avvise tilfeldigheter og i stedet søke helt andre forklaringer på hva som egentlig foregår"

Illustrert Vitenskap må selvsagt trå varsom her og ikke "velge side", men det er svært prisverdig at de tør å ta det opp som tema.

Mange har sikkert lest bestselgerne Da Vinci-koden og Engler og Demoner, begge bøker som tar opp mange gamle konspirasjonsteorier og inspirere til videre søken.  Spesielt teorier som går i disfavær av pavekirken og hemmelige broderskap (Illuminati, Frimurerne)

Det finnes et utall av sider på internett om dette temaet.  Alt er ikke like seriøst, men vil du vite mer kan du ta en titt på disse:

Røyk uten ild?  Neppe.
Morgendagens Gud av Neale Donald Walsch - en bok jeg anbefaler

Jeg har akkurat lest Neale Donald Walsch siste bok "Morgendagens Gud" og den kan jeg anbefale på det varmeste.
Morgendagens GudHer falt det mange brikker på plass for meg. Selv om jeg aldri har tenkt meg Gud som en gammel mann med hvitt skjegg som sitter på en sky i himmelen, gav denne boken meg mange bilder som gjør det lettere å forestille seg hva Gudsbegrepet er.

En ny åndelighet

I Walsch’siste samtalebok med Gud utfordres både forfatteren selv og leseren. Menneskenes dagligliv og sedvaner, kultur og skikker preges overalt på jorden av den religion og religiøse tro som har preget landet eller området i årtusener. Det vil ikke bli lett for noen å ta imot en morgendagens Gud som stiller det meste på hodet. Men, som Gud påpeker i boken, hvis vi ikke utfordrer ovebevisningene våre snart, kommer overbevisningene til å utfordre oss.

Det haster nemlig. Vi kan ta på alvor den følelsen vi går rundt med om at det må noe nytt til, eller vi kan velge å la verden fortsette sin skjeve gang, med all sin menneskeskapte urettferdighet, fattigdom, vold og lidelse. Ifølge Gud er dette tilstander forsårsaket av våre egne valg og ingenting blir annerledes før vi foretar andre og bedre valg. Det er her morgendagens Gud og den nye åndeligheten kommer inn i bildet.

Les Henning Jon Grinis gode bokomtale i bladet Ildsjelen. 

The WingMakers - Tidsreisende fra vår egen fremtid?

Fant en skikkelig spennende sak her om dagen: The WingMakers - vesner som har besøkt oss fra en fjern fremtid?  Har disse hatt betydning for menneskehetens utvikling?

Wingmakers - The Ancient
Arrow ProjectBakgrunn
Artikkel fra magasinet NEXUS-Vol 6 No 3, april-mai 1999.
Oversatt av Pål Aune (håper det er OK Pål!) 
Les hele artikkelen her...

I 1972, i en avsidesliggende region i nordre New Mexico, fant en gruppe haikere en rekke uvanlige gjenstander og piktogrammer inne i en obskurt formet dalkløft.

New Mexico analyserte materialet og gransket området der det ble funnet men fant ingen indikasjoner på at en prehistorisk kultur hadde etablert noen form for permanent tilholdssted i dalkløften. Det ble antatt at en nomadestamme av indianere hadde brukt kløften som et midlertidig oppholdssted, og hadde etterlatt seg noen gjenstander og annet som en konsekvens av deres nærvær.

Det gjenstod imidlertid to anomalier. Alle funn unntatt en kunne dateres til det 8. århundre e. kr. Det ene gjaldt en kompasslignende gjenstand som tydet på en uvanlig form for teknologi og som ble funnet blant mer tidstypiske ting som leirkar og enkle verktøy. "Kompasset" var dekket av merkelige hieroglyfiske symboler, hvor noen også ble gjenfunnet på leirkarene.

Det andre merkelige funnet gjaldt petroglyfene, de innhugne eller malte symbolene på klippeveggene, som var bemerkelsesverdig ulik alle andre petroglyfer funnet annetsteds i regionen eller på hele kontinentet for den saks skyld.

På grunn av disse anomaliene kom hele prosjektet til å havne i hendene på de amerikanske myndighetene, eller mer spesifikt, The National Security Agency (NSA). Det ble antatt at funnet kunne tyde på et fortidig utenomjordisk nærvær på Jorden og at NSA hadde en agenda for å sette i gang en full-skala ekspedisjon for å bestemme arten og betydningen av stedet.

Kløften ble i 1973 gjennomgått i sin helhet av en hemmelig organisasjon innen NSA, men resultatet ble bare noen få funn i tillegg og ingen av disse ble betegnet som teknologiske, og derfor heller ikke tydet på et utenomjordisk besøk. Dekodingen av flere piktografiske symboler i tillegg til de allerede funnede viste seg å være en vanskelig og frustrerende jobb. Eksperter ble kalt inn for å hjelpe, men det var umulig å komme til en konsensus på hva piktogrammene skulle uttrykke. Så snart prosjektet hadde nådd en status av prioritert etterforskning falt saken ned i NSAs arkiver under kodenavnet Ancient Arrow.

21 år senere, i 1994, skjedde det en rekke jordskred som åpnet en større tilgang til kløften slik at hvem som helst uten besvær kunne komme inn. Det ble ble da bestemt at dalen var "off limits" for utenforstående og kløften ble sperret av.

Kort tid etter avsperringen ankom et team fra NSA som oppdaget at jordskredet hadde åpnet opp en inngang til et hulesystem som strakte seg langt innover i fjellgrunnen. Systemet besto av 23 kamre, alle tilknyttet en sentral korridor. Alle kamrene hadde forskjellige malerier, piktogrammer, skrevne hieroglyfer og hva som syntes som fremmede eller utenomjordiske teknologiske gjenstander.

Etter at dette hulesystemet ble oppdaget ble en rapport sendt til den ansvarlige for Ancient Arrow-prosjektet, og deretter ble prosjektet formelt lagt inn under ACIOs (Advanced Contact Intelligence Organisation- Organisasjon for kontakt med avanserte utenomjordiske intelligenser) jurisdiksjon.

Les mer om dette på Wingmakers egne websider: http://www.wingmakers.com/


Intet er tilfeldig - ei heller det faktum at jeg har opprettet denne bloggen

Jeg er et søkende menneske som er i ferd med å våkne opp fra en lang vandring i glemselens natt.  Innerst inne har jeg alltid vært klar over at det var mer mellom himmel og jord enn det vi mennesker var i stand til å fatte.


Skogshorn i Hemsedal, eller Soltinden som den omtales som i de "åndelige riker", har en spesiell betydning for oss.

Erkjennelsen har modnet i mange år - helt siden jeg på søndagsskolen i tidlig barndom kom til at her var det noe vesentlig som manglet. Her skurret idet skikkelig  i møtet mellom liv og lære.  Hvor ble det av kjærligheten oppi alle formaningene og fordømmelsene?

Senere gav Eric von Dänekens bøker meg mange aha-opplevelser og Rudolf Steiners bøker inspirerte til videre søken.  Min kjære svigermor gav meg også mot til å fortsette videre.  Min kone og jeg har funnet ut at vi er "gamle kjente" fra flere tidliger liv.

På slutten av nittitallet ble jeg med i en gruppe søkende mennesker som gjennom såkalte råd (kanaliseringer gjemmom transe-mediumet Leif Havik), kommuniserer med en mange tusen år gammel energi, som kaller seg Iliuka. Dette er navnet han bar som indianerhøvding i Canada under sin siste inkarnasjon her på moder jord.

Det er spennende tider vi alle har valgt for denne inkarnasjonen. Store ting er i emning både for moder jord og for hele menneskeheten. Først renselse - så et energiløft ("fødsel"), en hevning av alt fysisk levendes vibrasjonsivå. Forutsigelser om dette går langt tilbake i historien, gjennom utallige skrifter og overleveringer, gjennom religioner og gjennom kommunikasjoner med entiteter i andre dimensjoner og via informasjoner gitt av utenomjordiske vesener direkte.

Den hele sannhet kan ingen på vår inteligensnivå kjenne til. Fra tid til annen har det i vår verden dukket opp mestere som har hatt som oppgave å ta oss videre i vår åndelige utvikling. Deres budskap har alltid vært "tilpasset" i sin tid og i sin kultur. Ikke alt har kommet "rent" igjennom og mye har blitt "tilpasset" av makthavere for beholde makten over folket. Ikke minst har dette vært tilfelle for kirkens menn.

Noen av disse vismennes overleveringer vil bli tatt frem her som kilde for dine egne vurderinger. Ikke fordi vi mener at disse hevder den hele og fulle sannhet, men fordi vi intuitivt føler at dette tar oss videre. Vi får også mange svar på våre "undringer" i våre råd sammen med Iliuka.

Vær vidsynt og åpne ditt sinn og ditt hjerte for den visdom som bydes. De gode energier kan ikke missbrukes og ved å dele med andre får du flerfoldig igjen.

"For størst av alt er kjærligheten"

Les mer om Iliuka her...


Om meg

Mitt profilbilde

Nick: Manito

Fra: Ringerike

Kjønn: Gutt

Født: 1950

Mer...